Polityka prywatności

Moja polityka prywatności jest bardzo prosta, ponieważ wychodzę z założenia, że oboje musimy ją rozumieć. Gdyby coś jednak było niejasne, proszę o kontakt.

W polityce odnoszę się do tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Interaktywny tekst Rozporządzenia możesz przeczytać tutaj.

 • Za każdym razem, kiedy mówię o sobie, chodzi mi o firmę: Anna Lewoc, ul. Kamienna 5/31, 15-021 Białystok, NIP 9662015241. Wszystkie te dane są dostępne publicznie w bazie CEiDG.
 • Za każdym razem, kiedy mówię o Twoich danych osobowych, mam na myśli odpowiednio dane kontaktowe osoby, która pisze do mnie wiadomość e-mail, Twój adres e-mail podany w zapisie do newslettera, Twoje dane zawarte w plikach do tłumaczenia oraz dane osobowe innych osób zawarte w plikach do tłumaczenia (w takim przypadku każdorazowo zakładam, że uzyskasz odpowiednie pozwolenie od tej osoby we własnym zakresie), a także Twoje dane niezbędne do wystawienia faktury za wykonaną usługę. Publicznie dostępne dane firm nie podlegają RODO.
 • Jeśli piszesz do mnie maila, będę przetwarzać Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko i ew. nazwę firmy tylko na potrzeby kontaktu w sprawie zleceń. Dane te są przechowywane w systemie pocztowym (Zenbox i/lub Yahoo).
 • Kiedy zapisujesz się na mój newsletter, proszę Cię o akceptację tej oto polityki prywatności. Poprzez zapis na newsletter rozumiem dobrowolne podanie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci zapisu poprzez kliknięcie przycisku w wiadomości e-mail. Twój adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w celu wysyłania Ci newslettera z informacjami o moich projektach i usługach. Nie będę Cię spamować! W każdej chwili możesz wypisać się z newslettera – każda wiadomość newslettera będzie zawierała służący temu link.
 • Za zapis do newslettera obowiązuje zniżka 10% na pierwszą usługę, którą u mnie wykupisz. Przez „pierwszą usługę” rozumiem tu pierwsze zlecenie tłumaczenia (niezależnie od liczby plików) lub pierwszą lekcję lub pierwszy kurs. Hasło zniżkowe otrzymasz w e-mailu potwierdzającym zapis (tym ostatnim).
 • Zwykle jako wiążącą umowę między nami traktuję ustalenia mailowe, jednak w przypadku większych zleceń, długofalowej współpracy lub w innych przypadkach, gdy jest to uzasadnione, możemy podpisać zwykłą, „papierową” umowę. Jeśli takową podpiszemy, dane podane przez Ciebie do umowy wykorzystam tylko do jej realizacji.
 • Jeśli zlecisz mi tłumaczenie, w którym pojawią się dane osobowe, będę przetwarzać je tylko do celów wykonania tłumaczenia (wówczas staję się osobą, której zostały powierzone dane osobowe) i w razie uzasadnionej potrzeby dokonam anonimizacji (czyli np. zastąpię Twoje imię i nazwisko „Janem Kowalskim”, a Twój adres – zmyślonym adresem).
 • Dane osobowe zawarte w tłumaczeniach standardowo trafiają do: mojego serwisu pocztowego (Zenbox i/lub Yahoo), pliku Word/Excel/PDF/innego, który otrzymuję od Ciebie, programu CAT (SDL Trados Studio 2014 lub 2017, który znacząco ułatwia mi pracę i dostarczanie Ci wysokiej jakości tłumaczeń) i z powrotem pliku w formacie Word/Excel/PDF/innym. W sytuacjach niestandardowych poinformuję Cię o sposobie działania. Część plików przechowuję w profesjonalnej chmurze OneDrive, aby zapobiec ich utracie na wypadek awarii sprzętu.
 • Po wykonanej usłudze jestem zobowiązana wystawić Ci fakturę. Jeśli reprezentujesz firmę, której dane są publicznie dostępne w bazie CEiDG lub innej, RODO nie ma zastosowania. Jednak jeśli jesteś osobą fizyczną (tzn. nie masz firmy), do wystawienia faktury będzie mi potrzebne Twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Te dane przechowywane są w moim programie do faktur Elisoft i udostępniane (w formie wydruków faktur) mojej księgowej, która również jest zobowiązana przez RODO do ich ochrony.
 • O ile nie umówimy się inaczej, pliki do tłumaczenia oraz same tłumaczenia usuwam dla bezpieczeństwa maksymalnie po 6 miesiącach od daty zlecenia. Mogę przechowywać je dłużej lub usunąć wcześniej, jeśli chcesz.
 • Mój program CAT na podstawie wykonanych przeze mnie tłumaczeń tworzy tak zwaną „pamięć tłumaczeniową„. Jest to baza danych, w której przechowywane są obok siebie zdania z tekstu wyjściowego (Twojego) oraz mojego tłumaczenia. Dzięki temu, jeśli w przyszłości zlecisz mi tłumaczenie podobne do poprzednich, wykonam je dla Ciebie szybciej. Dane osobowe, które znajdują się w tekście do tłumaczenia i które nie zostały zanonimizowane, trafiają również do pamięci tłumaczeniowej. Pamięć nie jest jednak nigdzie udostępniana, a w przypadku przyszłych tekstów o podobnej treści dbam o to, by nie pomieszać danych osobowych i nie udostępnić przypadkowo danych osobowych komuś, kto nie jest ich administratorem.
 • Ponieważ bezpieczeństwo Twoich danych jest w naszym wspólnym interesie, stosuję adekwatne zabezpieczenia i środki ostrożności (takie jak szyfrowanie dysków, aktualny program antywirusowy, silne hasła). Jeśli potrzebujesz wyjątkowej ochrony danych, które mi powierzasz, daj mi znać przed ich powierzeniem, a na pewno wspólnie znajdziemy satysfakcjonujące i adekwatne rozwiązanie.
 • Jeśli będę chciała przekazać kontakt do Ciebie innej osobie (bo np. nie będę w stanie wykonać dla Ciebie danej usługi lub znam kogoś, kto zrobi to lepiej), najpierw zapytam Cię o zgodę.
 • Może się zdarzyć, że będę podzlecać tłumaczenie lub korektę tekstu podwykonawcy, z którym stale współpracuję. Zobowiązuję takich podwykonawców do przestrzegania co najmniej takich samych zasad bezpieczeństwa, jakich ja przestrzegam.
 • W każdej chwili możesz poprosić mnie o podanie, jakie Twoje dane osobowe przetwarzam, a także o ich zmianę (sprostowanie) lub usunięcie. Możesz też poprosić, abym nie przetwarzała Twoich danych w określony sposób (ograniczenie przetwarzania).