Podstawy przekładu pisemnego – grupa angielska 2019/2020